Tillgänglighet för Sommarunderhållningen

Kulturförvaltningen Göteborg står bakom den här webbplatsen.
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Det här dokumentet beskriver hur Sommarunderhållningen uppfyller lagen om tillgänglighet
till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan
rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till
detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i
olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sommarunderhållningen som inte är tillgängligt
för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt
beskrivning nedan, kan du
meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller
om du anser att vi inte uppfyller lagens krav,
meddela oss
så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du
kontakta Myndigheten för digital förvaltning
och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Bilder i evenemangskalendariet hämtas via api från stadens kalendarie och där saknas funktion för alternativ text. Bilderna ska däremot inte vara informationsbärande.
  • HTML-Koden validerar inte fullständigt. CSS validerar.
  • Osäkert om hämtade programpunkter är korrekt upptaggade då inga programpunkter existerade vid testandet.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Bilder i evenemangskalendariet hämtas via api från stadens kalendarie och där saknas funktion för alternativ text. Bilderna ska däremot inte vara informationsbärande.
  • Markering av valt evenemang kan vara otydligt vid tangentbordsnavigering.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Markering av valt evenemang kan vara otydligt vid tangentbordsnavigering.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sommarunderhållningen.

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020 och är formellt godkänd av Maria Jolsäter Stjernros.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 september 2020.