Sörbackens Koloniområde

Hållplats: Ekeredsvägen

Buss 71, avgår från Hjällbo
Hjällbo: Spårvagn 4, 8 och 9