Slottsskogsteatern

Vid Björngårdsvillan i Slottsskogen

Hållplats: Linnéplatsen
Spårvagn/Buss: linje 1,2 och 6 och buss 25 och 52