Ingen Sommarunderhållning 2020

Sommarunderhållningen kommer i år inte att kunna genomföras med de restriktioner som ligger kring Covid-19. Beslutet är taget i kulturnämnden utifrån regeln om att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till max 50 personer. Kulturförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer för att förhindra smittspridning av det nya coronaviruset.
Senast uppdaterad 2020-04-30.